Agenda dorpskamer

openingstijden

De openingstijden voor het wekelijkse koffie-uurtje op donderdagmiddag zijn veranderd.
Voortaan staan de koffie en thee om 15.00 uur klaar en kunt u tot 16.30 uur bij
ons terecht voor een gezellig praatje en om eventueel het Kompas meenemen.

Agenda
 
oktober 2022

 

6 oktober    > Koffie-uurtje van 15.00 tot 16.30 uur.

13 oktober  > Koffie-uurtje van 15.00 tot 16.30 uur.

20 oktober  > Koffie-uurtje van 15.00 tot 16.30 uur.

20 oktober  > Dia-avond, aanvang om 19.30 uur. De jaren 1985 – ’86 en 1986 – ’87 worden ditmaal getoond.

27 oktober  > Koffie-uurtje van 15.00 tot 16.30 uur.

27 oktober  > Klaverjas-avond vanaf 19.00 uur. Aanmelden bij Jas de Bruin. (06-51161337), uiterlijk tot 24 uur voor aanvang. Inleg € 2,00.

Wist u dat:
 

  • Er inmiddels, naast de bibliotheek in de dorpskamer, ook een speel -o- theek aanwezig is in de dorpskamer. De uitleen van het speelgoed is gratis. Het lenen van het speelgoed is mogelijk tijdens dorpskameruren en op maandag- en donderdag- middag van 12.45 tot 13.00 uur tijdens schoolweken (op dit tijdstip is de schoolbibliotheek ook geopend).
     

  • De dorpskamer een uitgebreide collectie boeken heeft die u gratis mag lezen. En dat hier regelmatig nieuwe boeken bijkomen.
     

  • Dat er 5 puzzels van ons dorp rond gaan. Ook deze liggen in de dorpskamer.

Naamloos-1.png