TYPISCH GIESSEN-OUDEKERK. 

Met elkaar 

     voor MEkaar

Zorg goed

voor elkaar en 

blijf veilig.

 

Hierbij steekt de Dorpsraad u een hart onder de riem… 

Beste dorpsbewoners, juist in deze moeilijke tijd willen wij als Dorpsraad niet stil blijven zitten, gelukkig kunnen we digitaal en/of op veilige afstand van elkaar toch nog doorgaan met onze plannen voor het dorp.

Ondertussen hebben wij goedkeuring gekregen van de Gemeenteraad voor
de herontwikkeling van de school en de bouw van 11 nieuwe woningen op de locatie van het huidige schoolgebouw. Daarnaast hebben we gezamenlijk met de Dorpsraden van Giessenburg en Schelluinen een zonnebloemen actie bedacht.

U zult binnenkort een enveloppe door de brievenbus ontvangen waarin wij u meer informatie geven omtrent deze twee projecten. Daarbij verwijzen wij u graag naar onze website en Facebook pagina waar wij de verdere ontwikkeling omtrent de nieuwbouw van de school en de woningen zullen vermelden.

Mochten wij als Dorpsraad nog iets anders voor u kunnen betekenen dan
horen wij dat graag, zorg goed voor elkaar en blijf veilig.

Wat Doen wij?

Oudkerks Belang is als dorpsraad de schakel tussen de inwoners van Giessen-Oudekerk en
de gemeente Molenlanden.

 

De dorpsraad heeft onder andere als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente  over zaken die voor Giessen-Oudekerk van belang zijn.

 

Denk hierbij aan het bevorderen van de leefbaarheid, verbeteren van de voorzieningen, het verhogen van het draagvlak van voorstellen en plannen van de gemeente en het toetsen van deze voorstellen en plannen aan de wensen en inwoners van Giessen-Oudekerk.

 

Het is van groot belang dat zo veel mogelijk bewoners betrokken worden bij de besluitvorming binnen de dorpsraad. De dorpsraad zal daarom de bewoners zoveel mogelijk informeren over binnen gekomen plannen en voorstellen van de gemeente. Zowel via deze site alsook social medi..

 

Indien noodzakelijk zal de dorpsraad een bewoners-avond organiseren. Ook dit zal ruim van te voren via diverse media onder de aandacht worden gebracht

Ideeën voor Oudkerk?

Wij staan open voor opmerkingen, ideeën en kansen voor ons mooie dorp. Hou ze niet voor jezelf, maar geef ze door!

Bedankt voor de inzending!

 
 

Oudkerkseweg 70
(bij voordeur school)

Bovenkerkseweg 50
(Bij firma De Hek)

Binnendamseweg 47
(Bij Jan van der Vlies)
Waar hangen de AED’s?
Naamloos-1.png